Dự Án

Dự án CÔNG TRÌNH  CĂN HỘ HABITAT

Nhà cung cấp ván coppha: TRƯỜNG THÀNH WOOD


 

Dự án: CĂN HỘ HABITAT

 

Vị trí: BÌNH DƯƠNG

 

Diện tích sàn xây dựng: 36.000M2

 

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- COFICO