CHÍNH SÁCH

Chính sách thanh toán

Có 3 hình thức thanh toán

1) Thanh toán tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi.

2) Thanh toán tiền hàng khi nhận hàng tại Công trình.

3) Thanh toán chuyển khoản theo tài khoản của Công ty chúng tôi:

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

CÔNG TY TNHH KINH DOANH QUỐC TẾ TRƯỜNG THÀNH

Số Tài khoản: 0331000471518

Ngân hàng Vietcombank - PGD Lạc Long Quân - HCM