Kho Xưởng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG THÀNH
 

Kho Xưởng: KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh
Nhà Máy: KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước