Kho Xưởng

TRƯỜNG THÀNH WOOD

Kho Xưởng: KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh
Nhà Máy: KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước