Dự Án

Vị trí: TRƯỜNG CHINH, P.ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12, TP.HCM
Nhà cung cấp ván coppha: TRƯỜNG THÀNH WOOD
Nhà cung cấp ván coppha: TRƯỜNG THÀNH WOOD
Vị trí: PHẠM VĂN ĐỒNG, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM
Vị trí: 133 DƯƠNG BÁ TRẠC, PHƯỜNG 1, QUẬN 8, TP.HCM Diện tích sàn xây dựng: 2.800 M2